GUILLERMO PASTOR, arxiver facultatiu de l'Arxiu de la Corona d'Aragó "Ens trobem a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en la seu més moderna. Aquí es conserva tota la documentació de la Corona d'Aragó des que es va fundar, l'any 1318, amb documents, evidentment molt anteriors, però aquesta data és important remarcar-la, fins al segle XIX, segle XX. Hi podem trobar tot tipus de documents. Des de pergamins del segle X, als registres de la Reial Cancelleria Medieval. I hi podem trobar des d'expedients de l'època contemporània, registres, còdex, manuscrits molt valuosos... El tipus d'usuari que normalment tenim són els investigadors, com ens agrada anomenar-los, són, generalment, gent molt erudita. Investigadors que vénen de les facultats d'Història, encara que també vénen filòlegs, simplement estudiosos, genealogistes. Amb uns criteris, a vegades, purament curiosos, conservem moltes lletres autògrafes. Autògrafes d'escriptors, de prínceps, de reis que tal volta havien signat una carta o, fins i tot, havien escrit algun paper."