Amb estudis empírics al darrere que ho avalen, professors universitaris de diferents centres han intentat avui trencar mites i posar sobre la taula una realitat que, per a ells, és evident. MIQUEL STRUBELL, Universitat Oberta de Catalunya "Les persones bilingües tenen, d'entrada, més facilitat per aprendre altres llengües i també acostumen a tenir més flexiblitat cognitiva." Aquest grup de professors assegura que els nens catalans no tenen un nivell inferior en llengua castellana que els de la resta de l'Estat. MONTSERRAT CORTÉS, Universitat de Barcelona Estudis recents demostren fins i tot el que el nivell de castellà dels alumnes catalans és superior al de moltes altres comunitats autònomes de l'Estat.