Cada dia tres vehicles com aquest circulen pel Parc de Collserola seguint un recorregut programat. És una de les tasques principals de prevenció de la campanya d'estiu. A banda de revisar els hidrants existents de la zona, serveix per fer un reconeixement dels accessos al parc i comprovar l'estat dels camins. MIGUEL ÁNGEL FUENTES, cap d'Operacions dels Bombers de Barcelona "Té un objectiu doble: de coneixement de nosaltres del territori i de localitzar que aquest territori, els camins, que l'accessibilitat està en bones condicions." Una altra actuació preventiva és la reobertura del Parc de Vallvidrera, que estarà actiu fins al setembre i que permet un accés més ràpid a la zona forestal en cas d'incendi. Els bombers reben informació permanent des de l'Observatori Fabra de la climatologia, fet que els permet avaluar en tot moment el risc d'incendi i activar tres estats d'alerta. JOAQUIM ROCHERA, cap d'unitat dels Bombers de Barcelona "Nosaltres responem a un patró, i aquest patró ve donat per uns factors d'humitat, de temperatura, velocitat i direcció del vent. En el moment en què es donen aquests factors en uns nivells establerts, dins el pla d'actuació d'emergència municipal posem en marxa el dispositius de resposta." Un mètode que ha resultat molt efectiu en els darrers anys. L'estiu passat els bombers van fer 15 actuacions. Això suposa una reducció del 42% respecte de l'any anterior. En total es va cremar a Collserola poc més d'una hectàrea de matolls.

Els bombers de la ciutat treballen rebent informació permanent sobre la climatologia de l’Observatori Fabra. En funció d’uns valors límit s’activen tres alertes diferents. La menys greu, la prealerta meteorològica, s’activa quan la velocitat del vent es superior a cinc metres per segon, la humitat del subsòl, inferior al 50% i la temperatura, superior als 27 graus.

Coincidint amb l’activació de la campanya forestal d’estiu, també comencen les tasques de manteniment forestal de l’Ajuntament. El personal de jardineria i manteniment del verd urbà realitza desbrossaments i segues de la vegetació, i també recull les restes vegetals i les trasllada a abocadors autoritzats.

L’estiu passat els incendis a la serra de Collserola es van reduir un 42%, van passar de 26 a 15. En total es van cremar 1,06 hectàrees. En tots els focs la superfície cremada va ser de matolls de fàcil regeneració, i la massa d’arbrat no en va resultar afectada.