Cada barceloní gasta de mitjana 109 litres d'aigua al dia. Un consum inferior al de la majoria de capitals europees. Barcelona és també un model en l'aprofitament dels recursos hídrics. En els darrers 12 anys el consum d'aigua freàtica en els serveis municipals s'ha triplicat. Actualment totes les fonts ornamentals s'abasteixen amb l'aigua del subsòl, que també s'aprofita per al reg de carrers i dels parcs de la ciutat. Aquesta aposta per l'ús ecològic és un dels arguments principals en què se sustenta la candidatura de la ciutat per ser la seu permanent de l'organisme mundial de la gestió de l'aigua. CRISTINA VILA directora de Serveis del Cicle de l'Aigua "Aquest organisme el que vol és promoure la col·laboració entre diferents actors per a l'aprofitament de l'aigua. El fet de tenir la seu a Barcelona, donaria un impuls a la ciutat, però també seria un reconeixement a tota la feina que ja s'ha fet i es continua fent." SÍLVIA GUTIÉRREZ "Barcelona proposa com a seu un dels pavellons modernistes del centre històric de Sant Pau. Un recinte que acollirà altres institucions importants sobre el coneixement i recerca, com per exemple la primera universitat de les Nacions Unides al sud d'Europa." La candidatura té el vistiplau de la Fundació Sant Pau, que gestiona el recinte històric.També de tots els grups municipals, la Generalitat i l'executiu central, que hi aporta un milió d'euros.

El consum d’aigua per habitant i per dia dels barcelonins és dels més baixos d’Europa: 109,52 litres, just per sobre del mínim higiènic establert per l’OMS. Barcelona també ha treballat per comptar amb una xarxa per a l’aprofitament d’aigua freàtica -provinent del subsòl en rieres o rierols- per a l’ús de fonts ornamentals i per al reg de carrers i parcs i jardins de la ciutat.

Aquesta és la carta de presentació de la ciutat per optar a ser la seu permanent del GWOPA (Global Water Operators Partnership’s Alliance), un organisme pensat per promoure la col·laboració entre actors clau de l’àmbit mundial en la gestió dels recursos hídrics. Per aconseguir-ho, Barcelona competeix amb ciutats com Dubai, Amsterdam i Istanbul. La candidatura té el vistiplau de la Fundació Sant Pau, que gestiona el recinte històric, també de tots els grups municipals, la Generalitat i l’executiu central, que hi aporta un milió d’euros, i de diverses empreses privades que han impulsat projectes internacionals.

El recinte de l’Hospital de Sant Pau també acollirà altres institucions importants sobre el coneixement i la recerca, com per exemple la primera universitat de les Nacions Unides al sud d’Europa.