L’objectiu del pla és oferir durant l’estiu sessions de reforç escolar com les que ja es porten a terme durant el curs, amb programes com per exemple l’Èxit, per preparar les proves de recuperació del mes de setembre i aconseguir una millora general dels resultats educatius. Les ajudes es destinaran especialment als districtes i barris amb més fracàs escolar, ja que les dades reflecteixen que els estudiants que menys aprofiten la segona oportunitat del mes de setembre són els escolaritzats en entorns amb “complexitat més alta”.

Per rebre aquestes ajudes, l’escola ha de tenir un llindar de graduats respecte de l’alumnat matriculat inferior a la mitjana de Barcelona, que és del 85%, a més de tenir entre 10 i 40 alumnes amb dues o més assignatures suspeses el mes de juny i susceptibles de repetir curs. L’import de la subvenció serà de 375 euros per monitor fins a un màxim de quatre professionals per centre, amb una dedicació mínima de 30 hores durant l’estiu i una ràtio màxima de 10 joves per professional.

Les dades que ha publicat aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat indiquen que l’Ajuntament assumirà el finançament d’aquestes activitats de suport als centres públics i privats que tinguin resultats acadèmics “per sota de la mitjana de la ciutat”. El Consorci, segons indica Europa Press, ha decidit implantar aquestes ajudes perquè els exàmens de setembre introduïts el curs 2011-2012 van tenir resultats “molt satisfactoris”, especialment entre els alumnes que van rebre suport anteriorment. El pla de suport a l’alumnat de l’ESO durant l’estiu s’emmarca dins el pla a favor de l’èxit escolar impulsat per la conselleria d’Ensenyament. Els detalls del projecte es coneixeran la setmana que ve.