No és una imatge corrent enmig de les grans ciutats. Ni tampoc és feina fàcil localitzar-los. Però a partir d'ara serà la tasca de l'equip d'experts i voluntaris encarregats d'elaborar l'atles dels ocells de Barcelona. Asseguren que l'hàbitat urbà requereix unes condicions de treball una mica més complicades que l'entorn natural. Tot i així l'avantatge de fer l'estudi a la ciutat és que tindrà més d'una funció. SERGI ARRANDO, director científic de l'Institut Català d'Ornitologia "A partir d'aquesta imatge dels ocells podrem, d'una banda, descobrir quin és aquest patrimoni, i de l'altra també podrem saber coses sobre com s'està distribuint el conjunt de la biodiversitat a Barcelona, en funció dels espais verds, de les zones naturals adjacents, etc." Es tracta d'una prova pilot, que tot just ha començat la fase d'observació. Aquesta part es farà d'abril a juny d'aquest any. Però s'allargarà durant dos anys més per saber del cert si les més de 40 espècies d'aus que fan niu a la ciutat són població permanent o són aus migratòries. La metodologia consisteix a observar un espai concret de Barcelona i omplir aquesta fitxa amb el nom de l'espècie, la ubicació o el comportament de l'ocell. XAVIER FERRER, professor Departament Biologia Animal de la UB "Hi ha espècies que són molt habituals com el falsiot, la cotorra, el pardal o els coloms, i després n'hi ha algunes que només nidifiquen a un punt de Montjuïc o a un punt de Collserola." El treball de camp el desenvolupen, de moment, 50 voluntaris. Però els coordinadors del projecte esperen acumular-ne centenars en els propers mesos per tal d'estudiar totes les zones de la ciutat en detall.

L’objectiu és descobrir el patrimoni de les aus i conèixer la biodiversitat de la ciutat. A més, l’estudi també servirà per saber si la distribució de les zones verdes és correcta i si els espais naturals de Barcelona estan en bon estat.

El projecte l’estan duent a terme experts de la Universitat de Barcelona i de l’Institut Català d’Ornitologia juntament amb diversos voluntaris. Les persones que vulguin poden participar en aquest estudi fent la part del treball de camp que consta de l’observació i la recollida de dades en zones de la ciutat que mesurin un quilòmetre quadrat. La part més complexa, que consisteix en un estudi cartogràfic detallat, l’elaboren els especialistes.

La fase d’observació s’allargarà durant tres anys en períodes d’abril a juny, l’època de nidificació dels ocells. Després serà quan els ornitòlegs hauran d’analitzar les dades i extreure’n les conclusions. L’objectiu és publicar un atles tant en format llibre com en format web.