(ACN / Redacció) Aquest cap de setmana més de 12.000 persones s’han presentat a les proves teòriques de les oposicions de Mossos d’Esquadra. Han hagut de completar un test de coneixements i cultura general, un altre d’aptituds i la prova d’idiomes. S’ofereixen 850 places, amb una reserva del 40 % per a dones. Els exàmens s’han fet a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per a molts dels que s’han presentat a la prova no és la primera vegada, el Víctor i el Jordi és el segon cop que la fan. En l’anterior ocasió van arribar a l’entrevista. Una de les proves que els fa més respecte és el psicotècnic. Tots dos s’hi presenten per vocació. El Víctor destaca la voluntat d’ajudar la gent. El Joel és un altre candidat: “M’agradaria ser mosso sobretot per donar seguretat a les persones, per poder col·laborar en el sistema públic”. L’Alicia, per la seva part, hi afegeix també la necessitat de feminitzar el cos. “És necessari que hi hagi més representació”.

340 places es reserven per a dones

És la tercera convocatòria amb reserva de places a dones amb l’objectiu de feminitzar el cos. Actualment, prop del 23 % de les agents són dones, i el percentatge creix en totes les escales de comandament. Les comissàries són un 22 % del total, en concret, 7 dels 32 comissaris del cos. Aquesta proporció s’ha doblat respecte a l’any anterior, que era de l’11 %.