“Demanem que la Generalitat pagui a l’hora i amb temps”, ha afirmat Carbonell sobre les subvencions que han de rebre periòdicament de l’Administració catalana. Segons el director d’Aspasim, fa cinc anys que la Direcció General d’Atenció a la Infància, acumula endarreriments i impagaments que sumen 150.000 euros i que serveixen per mantenir “nens tutelats per la DGAIA i greument afectats”. Mentre no arriben les subvencions pendents, Aspasim ha hagut de demanar un crèdit bancari per pagar les despeses hospitalàries, d’acompanyament i de suport mèdic. Segons Carbonell, el diàleg amb la conselleria de Benestar Social i Família és “obert”, però falten “concrecions” per determinar quan cobraran els diners que els deuen. Des de l’associació també s’ha denunciat que la crisi “ha posat fre a l’escola inclusiva” on l’objectiu principal és que l’alumne tingui el dret d’aprendre en una classe ordinària amb la resta d’alumnes sense cap tipus de distinció.

Aspasim funciona des de fa 75 anys i es dedica a l’atenció a les persones amb discapacitat psíquica greu a Barcelona. Actualment atén a unes 200 persones i el proper diumenge celebraran un concert benèfic per recaptar fons per a l’entitat.