El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya alerta del risc de desgast que tenen molts professionals, que estan en continu contacte amb persones amb dificultats econòmiques, malalties i/o addiccions, violència, estrès… La Llei de serveis socials preveu que l’Administració ha de garantir “la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població”. Malgrat això, els treballadors socials apunten que, actualment, això no és compleix com seria necessari. És per aquest motiu que demanen a la Generalitat que faci un estudi, en col·laboració amb el col·lectiu, que permeti impulsar algunes millores.