El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ha advertit de la situació de desgast que viuen els professionals catalans. Apunten al dret que tenen a cuidar l’altre, el dret a cuidar-se un mateix i la responsabilitat de les organitzacions a cuidar les persones.

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya alerta del risc de desgast que tenen molts professionals, que estan en continu contacte amb persones amb dificultats econòmiques, malalties i/o addiccions, violència, estrès… La Llei de serveis socials preveu que l’Administració ha de garantir “la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població”. Malgrat això, els treballadors socials apunten que, actualment, això no és compleix com seria necessari. És per aquest motiu que demanen a la Generalitat que faci un estudi, en col·laboració amb el col·lectiu, que permeti impulsar algunes millores.