EDUARD ELÍAS, Assemblea Veïnal per a una Rambla Democràtica "Estem molt contents. Molta participació, molta gent que ve, ens felicita i ens agraeix la iniciativa. Ens diu: 'Ja era hora que poguéssim dir-hi la nostra'. Hi ha gent que ens dóna les gràcies i fins i tot han fet aportacions per contribuir a les fotocòpies i els costos que hem tingut."

300 persones ja havien votat anticipadament i gairebé unes 700 ho van fer entre diumenge i dilluns. La plataforma organitzadora assegura que en les properes setmanes es valoraran les propostes per reformar el passeig que hagin tingut més suport i es traslladaran a l’Ajuntament.

184 propostes fetes per ciutadans i entitats i prop de 100 preguntes

Al darrere de la consulta hi ha un grup de veïns que durant dos mesos s’han dedicat a recollir propostes per ara sotmetre-les a votació.

El 23 de març va acabar el període de presentació de propostes sobre el futur de la Rambla, amb un resultat de 184 propostes de la Rambla i 36 d’extensió. Sobre aquestes propostes, la Comissió d’Avaluació ha fet un treball en dos passos: primer, desglossar en qüestions elementals les propostes que feien més d’una petició, que han donat lloc a més de 330 qüestions. Després, es va procedir a unificar en una sola pregunta a plantejar al votant les qüestions coincidents. Per tal de facilitar el vot, també es va fer una classificació de les preguntes per temes.

Els votants s’han pogut pronunciar sobre 96 preguntes de la Rambla, més les 36 d’extensió, que quasi no han necessitat retoc, classificades en paperetes temàtiques amb un màxim de 10 o 12 preguntes. Una vegada es coneguin totes les propostes votades, en les pròximes setmanes l’assemblea realitzarà una valoració d’aquelles que hagin tingut més suport per traslladar la proposta a la regidoria.