soledat gent gran

L’associació Amics de la Gent Gran ha publicat una guia per ajudar a detectar situacions de maltractament a persones grans. La guia està dirigida al voluntariat de l’entitat perquè, donat el cas, tingui les eines necessàries per detectar-ho. A més, però, la guia està disponible públicament perquè tothom qui ho vulgui en pugui fer ús.

L’entitat apunta que segons l’Organització Mundial de la Salut una de cada sis persones grans pateix algun tipus de maltractament. A més, segons els estudis més recents, els maltractaments en persones grans es van incrementar un 84 % durant la pandèmia i la previsió és que, si la situació no es reverteix, l’any 2050 hi pugui haver 320 milions de persones al món que ho pateixin. El desconeixement d’aquest fenomen és, precisament, una de les causes que en dificulten la detecció segons l’entitat.

Molts casos no es detecten

A banda, Amics de la Gent Gran també considera que són la manca de comunicació i l’absència de denúncies el que fan que molts casos no es detectin. A parer de l’associació, la falta de denúncies es dona principalment per tres motius: perquè la persona que ho pateix no és conscient que se l’està maltractant, perquè té por a l’abandonament o a patir represàlies si ho denuncia, o bé perquè desconfia que s’hi pugui trobar una solució. A més, l’aïllament social, la falta de proves i l’obstaculització del mateix maltractador són altres factors que en dificulten la denúncia.

Set tipus de maltractament

La guia que ha elaborat l’entitat també detalla set tipus diferents de maltractaments que poden patir les persones grans. Alguns són molt evidents, com l’abús físic, sexual, psicològic i econòmic, però també la negligència, l’abandonament i la vulneració de drets. L’associació ha fet pública aquesta guia coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a la Vellesa, que és el 15 de juny.