Un anticicló molt potent s’ha instal·lat a sobre de la península Ibèrica des de meitats del mes de desembre i això facilita que les humitats atmosfèriques siguin molt baixes durant aquests últims dies. Aquest dilluns al migdia, per exemple, la humitat es troba entorn del 35% i això és la causa de la gran quantitat d’enrampades que es produeixen.

L’electricitat estàtica és l’electricitat que es genera a causa de les càrregues elèctriques presents a la superfície d’un cos no conductor. El cos humà està sotmès a un intercanvi continu de càrregues alèctiques entre l’atmosfera i el terra o entre el terra i l’atmosfera. Les enrampades es produeixen quan el cos humà no pot transferir aquestes càrregues elèctriques i de cop aconsegueix alliberar-les. Si l’alliberament d’aquestes càrregues elèctriques es produeix de manera sobtada i ràpida, fins i tot es pot produir una espurna.

El cos humà té dificultats per transferir les càrregues elèctriques quan la humitat atmosfèrica és molt baixa o quan la nostra vestimenta és massa aïllant.

Per evitar aquestes enrampades haurem d’evitar la roba acrílica o el calçat sintètic perquè no permeten l’alliberament de l’energia que acumula el cos humà. El cotó, el cuir, el cànem o l’espart són materials més propicis a facilitar l’alliberament de l’electricitat.

També és important saber que els aparells elèctrics, com fotocopiadores, ordenadors, impressores o televisors, generen electricitat estàtica que alliberen gràcies a una presa de terra. Si no és així, quan el cos humà toca l’aparell es produeix una diferència de potencial que es tradueix en enrampada. En aquest cas, es recomanable mantenir l’ambient humit, a través d’humificadors.