L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) alerta de la presència de d’atropina i escopolamina en unes galetes amb xips de xocolata sense gluten de la marca Gerblé, procedents de França. Es tracta del lot 51914913, amb data de caducitat 20/09/2023. Catalunya ha estat un dels territoris on s’ha distribuït aquest producte.

De fet, han estat les autoritats sanitàries de Catalunya les que han traslladat la notificació d’alerta a l’AESAN a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI).

La informació inclosa és el resultat de l’autocontrol de la mateixa empresa, la qual ja ha comunicat la incidència a les autoritats competents.