niu rata negra

És un fet poc conegut, però a la capçada dels arbres de Barcelona hi viuen rates. Es tracta de la rata negra (“rattus rattus”), un rosegador de camp que nidifica als arbres i als terrats dels edificis, tot i que a aquí no és encara gaire habitual veure’n. Sí que els tenen força localitzats els operaris que s’encarreguen de la poda dels arbres, que acostumen a trobar-ne. Un exemple és el niu de rates que ha aparegut dalt d’una de les palmeres dels Jardins de la Casa Bloc, a Sant Andreu, i que va caure durant una poda d’urgència que s’hi estava fent per retirar uns altres nius, els de cotorra.

La rata negra és una de les dues espècies de rates que hi ha a Barcelona, juntament amb la rata grisa, que en els últims mesos s’ha convertit en un autèntic malson pels veïns en molts punts de la ciutat. Mentre que aquesta última depèn de l’activitat humana per sobreviure, la negra no. Fa una vida arborícola: viu als arbres de fulla perenne, com les palmeres o els pins, perquè així els nius queden amagats, i menja pinyes i fruits i, en ocasions, els ous que es pugui trobar en nius d’ocells.

Una rata nega a la muntanya de Montjuïc

Cada cop més present als entorns urbans

Tot i que no hi ha dades concretes, sembla que aquesta espècie ha augmentat la seva presència a la ciutat. L’entitat Galathus Natura apunta dues teories que explicarien aquest increment: el fet que a Barcelona hi ha més espais verds que abans on poden nidificar, o bé que es tracti d’una fluctuació natural de l’espècie i ara hi hagi més exemplars. “És molt senzill veure una rata negra. Si passeges per algun parc, l’acabes veient. Seria motiu d’alarma si n’hi hagués moltíssimes”, afirma Sergi Garcia, de Galathus.

L’alarma no hi és però, tot i això, l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental de Catalunya (ADEPAP) ha inclòs la rata negra com una de les 12 plagues que amenacen la ciutat. Des de l’ADEPAP afirmen que és una espècie cada més present als entorns urbans, on abans no hi era de forma habitual. Els experts també alerten que, com la rata grisa, s’ha tornat més atrevida per la pandèmia.

L’Agència de Salut Pública nega que hi hagi més exemplars

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) reconeixen que és una de les espècies de múrids presents a la ciutat, tot i que consideren que és minoritària. Afirmen que fins ara no s’ha detectat un augment d’exemplars. En cas de trobar-ne, l’agència actua aplicant les mesures i els tractaments que considera més adients en cada cas, igual que es fa amb la rata grisa.