Els Bombers de Barcelona es troben en moltes situacions diferents, i els protocols d’actuació són molt específics per a cadascuna. Aquest dissabte, al Parc Central del Poblenou, el cos ha fet un simulacre per ensenyar com actuen en cas de risc químic. La situació que han plantejat és la d’un bidó que desprèn un gas corrosiu i tòxic. Cal fer que deixi d’expulsar el gas, encapsular el bidó i traslladar-lo a les instal·lacions de l’empresa que se’n farà càrrec.

Què està passant, què genera i què hem de protegir?

L’actuació té tres claus importants. En primer lloc s’ha de detectar la font, el focus del que està passant; després s’ha d’avaluar el flux, és a dir, tot el que genera la fuita, com per exemple un bassal o un núvol contaminant. Finalment, s’han d’identificar les dianes o, dit d’una altra manera, els elements que cal protegir. Per aquest ordre en primer lloc tindríem les persones, després els animals, el medi ambient i finalment els edificis.

Tres punts d’actuació en cas de fuita química

La roba és un altre element clau en aquest tipus d’intervencions. Cada bomber, en funció del rang i de la tasca assignada, va vestit amb una indumentària o una altra. A l’escenari d’actuació també es diferencien tres zones: la calenta —on es troba la fuita—, la tèbia i la freda. En aquests dos casos, treballen els agents que organitzen i dirigeixen l’operatiu. Una tasca de vital importància ja que han de fer-se càrrec de l’estat de tot l’equip alhora.

De cara a la població, el consell és confinar-se a casa i no sortir-ne fins que se’ls autoritzi quan ja no hi hagi cap perill.