La revisió extraordinària de palmeres datileres a Barcelona ha acabat amb la tala d’un total de 708 exemplars, gairebé la meitat de les que es van revisar. L’Ajuntament va iniciar comprovacions preventives a l’arbrat de la ciutat just després de la mort d’una noia de 20 anys al Raval a l’agost, en caure-li una palmera datilera a sobre. Des del 7 d’agost el consistori ha revisat 1.363 palmeres datileres.

Arran del tràgic accident a la plaça d’Emili Vendrell i, tot i que les palmeres ja passen revisions periòdiques, s’han endurit criteris. Parcs i Jardins ha estat talant totes les palmeres datileres de més de 10 metres d’alçària que es troben en zones de risc, és a dir, en llocs on poden causar danys personals.

Aigua per curar l’estrès hídric

Mentre duri la calor, l’Ajuntament també mantindrà el reg sistemàtic de les palmeres datileres mitjançant la xarxa de reg o aigua freàtica. Precisament, la caiguda de la palmera mortal podria haver estat causada per un estrès hídric important per la sequera, tot i que no es va trobar cap causa concloent que n’expliqués la caiguda.

Actualment a Barcelona hi ha un total de 12.348 palmeres, de les quals 1.678 són de l’espècie datilera. Segons fonts del consistori des de l’agost s’han gestionat 79 peticions de ciutadans relacionat amb la gestió de les palmeres.