Gairebé el 70 % de les persones que viuen al carrer a Barcelona -un 68 %- no tenen esperança d’accedir a un habitatge on viure, i quatre de cada 10 no tenen ningú amb qui comptar i consideren que estan soles. És una de les dades que s’extreu del recompte que Arrels Fundació va fer la nit del 15 de juny de 2022 als carrers de la ciutat. Més de 500 voluntaris van enquestar 354 persones sense llar. Amb les respostes s’ha elaborat la quarta edició de l’informe “Viure al carrer a Barcelona. Radiografia d’una ciutat sense llar”.

Segons l’enquesta, de mitjana les persones enquestades fa quatre anys i quatre mesos que viuen al carrer, una xifra més elevada que abans de la pandèmia, quan era de tres anys i mig.

Un 21 % vivien en un habitatge de lloguer abans d’estar al carrer

Per primera vegada, s’ha preguntat als enquestats quin ha estat l’últim allotjament abans de dormir al carrer. El 21 % han respost que vivien en un habitatge de lloguer, un 12 % vivia a casa d’amistats o familiars, un 8 % vivia en un pis ocupat i un 5 % tenia una llar de propietat. Gairebé la meitat dels entrevistats dormien en allotjaments com ara albergs, pisos d’entitats, residències o fins i tot a la presó. Haver-se quedat sense feina, problemes amb la família, la separació de la parella i el fet de migrar d’un lloc a l’altre són els principals motius d’haver acabat dormint al carrer.

L’atenció social arriba tard, segons Arrels

Una altra de les dades destacades és que el percentatge de desatenció és el més elevat des que es fa l’enquesta, el 2016. Segons Arrels, només una de cada tres persones diu haver estat atesa per part dels serveis socials en els sis mesos previs. Un 93 % han rebut l’atenció per part dels serveis socials de Barcelona i el 3 %, en altres municipis. “Anem tard i només es donen atencions bàsiques per garantir la supervivència, per no per revertir la situació”, ha assegurat Marta Maynou, cap del Programa d’Acollida d’Arrels.

El perfil de les persones que viuen al carrer

Segons les dades d’Arrels, el 90 % de les persones que viuen al carrer són homes; el 8 %, dones; el 0,3 %, dones trans, i el 0,3 %, de gènere no binari. De mitjana tenen 44 anys i el 70 % són persones migrades. Una de cada cinc no saben llegir ni escriure i el 69 % no tenen ingressos. Només un 26 % rep alguna prestació social, pensió o ingressos irregulars amb feines inestables.

Durant el recompte els voluntaris van localitzar 1.231 persones. Per districtes, el 28 % estaven a Ciutat Vella; el 24 %, a l’Eixample; el 15, % a Sants-Montjuïc, i el 13 %, a Sant Martí.