Com a mínim 1.231 persones sense llar dormen cada nit al ras a Barcelona. És la xifra que es desprèn de l’últim cens d’Arrels Fundació: la nit del 15 de juny 522 voluntaris van pentinar de nou 61 barris de la ciutat per localitzar i enquestar els qui viuen al carrer. El nombre de ciutadans que no tenen sostre fa temps que no baixa del miler i ha crescut respecte al 2021.

Segons l’organització, cada vegada són més les persones empeses a fer vida a la intempèrie. El 2016 és el primer cop que Arrels va organitzar el cens i any rere any ha sumat voluntaris i barris per pentinar. El resultat dels últims quatre censos evidencia que el fenomen s’ha estancat: el 2019 es van localitzar 1.195 persones; el 2020, 1.239; el 2021, 1.064, i el 2022, les 1.231 actuals.

La meitat es concentren a Ciutat Vella i l’Eixample

Segons el recompte, els districtes amb més població sense llar són Ciutat Vella i l’Eixample, on es concentren més de la meitat dels qui viuen al ras: 344 persones i 297, respectivament. El segueixen Sants-Montjuïc (183), Sant Martí (159), Horta-Guinardó (67), Nou Barris (54), les Corts (43), Sarrià – Sant Gervasi (34), Gràcia (32) i, per acabar, Sant Andreu (18). Cal tenir en compte, però, que els voluntaris no van poder abastar tots els carrers d’alguns districtes.

Davant d’aquesta realitat, Arrels Fundació ressalta tres propostes per erradicar el sensellarisme a la ciutat. En primer lloc, garantir el dret a l’habitatge més enllà dels serveis socials i augmentar el parc públic, que no supera el 2 %. En segon lloc, obrir l’accés de les persones que no tenen sostre a la Mesa d’Emergències Socials de Barcelona i, per acabar, habilitar albergs petits a cada barri.

Cens Arrels Fundació
Un grup de voluntaris enquesten una persona sense llar. Foto: Arrels Fundació