(ACN/Redacció) El 57 % d’alumnes de quart d’ESO de la província de Barcelona ha vist pornografia i una mica menys de la meitat, el 47,5 %, ho ha fet abans dels 12 anys. Així es desprèn de l’Enquesta d’Hàbits de Consum de la Diputació de Barcelona, que assenyala que el percentatge varia molt en funció del sexe. Així, mentre el 72,9 % dels nois afirma haver-hi tingut accés, la dada es redueix al 39,2 % en el cas de les noies. L’estudi també revela que quatre de cada 10 adolescents arriba a aquests continguts a través d’amics i que el desig sexual i la curiositat són les motivacions més habituals. Així mateix, indica que les amistats i l’institut són les seves principals fonts d’aprenentatge sobre sexe, tot i que tres de cada 10 nois també diu aprendre’n amb la pornografia.

Educació consensuarà amb famílies, escoles i entitats com ensenyar l’educació sexual a les aules
Els departaments d’Educació i d’Igualtat i Feminismes han obert aquesta setmana un procés participatiu per redactar propostes concretes a l’aula i de formació dels docents que podrien arribar ja el curs 2024-25

L’Enquesta d’Hàbits de Consum de la Diputació de Barcelona es duu a terme des del 2015 i hi participen 30.650 estudiants de centres de 90 municipis de la província. Aquest és el primer cop que s’inclouen preguntes sobre el consum de porno.

Pel que fa a l’edat, el 47,5 % admet haver consumit pornografia abans dels 12 anys (50,9 % en el cas dels nois). Als 13 anys, el percentatge arriba al 71,8 % (76,3 % en el cas dels nois). Entre els més precoços, destaca que un 14,5 % ha vist pornografia per primera vegada amb 10 anys o menys, un 33,5 % en la franja d’11 a 12 anys i un 43 % en la franja 13 a 14 anys.

Pel que fa a la porta d’accés, el patró és similar entre els dos sexes, amb lleugeres diferències. Així, quatre de cada 10 adolescents (40,3 %) arriba a la pornografia a través de les amistats, percentatge lleugerament més elevat entre els nois (42 %) que entre les noies (36,3 %). Un terç busca pornografia personalment, i al voltant del 15 % s’ho troba accidentalment navegant per internet.

La directora de cinema Erika Lust llança unes guies per parlar de pornografia amb els fills
La cineasta proposa empoderar els joves perquè no reprodueixin el que veuen en un porno, en què l’home té dret sobre la dona

Tallers per a una sexualitat saludable

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona proporciona als ajuntaments recursos per millorar la salut de la població mitjançant la promoció d’hàbits i estils de vida saludables. Entre aquests recursos figuren activitats educatives i materials didàctics per a la promoció d’una sexualitat sana i la prevenció de conductes sexuals de risc que són tallers d’educació sexual per a infants i adolescents a partir dels 11 anys i fins a finalitzar l’etapa d’escolarització obligatòria. També es duen a terme sessions per famílies per treballar la comunicació amb els fills en aquest tema. La previsió de la Diputació és fer més de 560 tallers aquest 2023 a 107 municipis de menys de 20.000 habitants. Fins ara se n’han desenvolupat 373 amb 7.798 participants.