La campanya, endegada conjuntament entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, serà finançada íntegrament pel consistori. Aquest serà el primer estiu que es porta a terme la iniciativa, amb el títol “Suport a l’estiu, èxit al setembre”, que suposarà una inversió de 161.450 euros, 13.000 dels quals seran per cobrir les despeses bàsiques dels voluntaris. La mesura s’implementarà en 63 centres públics i 28 de concertats fins a arribar als 3.600 alumnes de la ciutat, que podran estudiar en 38  biblioteques barcelonines. Es tracta d’estudiants de 1r a 4t d’ESO que han suspès dues o més assignatures i que intentaran aprovar-les en la convocatòria d’examen extraordinària de setembre.

Els voluntaris tindran grups de fins a 10 estudiants durant els matins de l’estiu, en franges horàries que aniran de les nou a les 11 del matí i de les 12 a les dues del migdia. També es realitzaran actuacions específiques a la zona del Besòs, on cada estudiant podrà rebre dues hores diàries de suport, ja que es tracta d’una part de la ciutat on s’han detectat més dificultats entre l’alumnat. Els 300 joves exalumnes que s’encarregaran de les classes de manera voluntària, no realitzaran activitats docents sinó més aviat una tasca de seguiment, suport i assessorament en la gestió del temps i les tasques de l’alumnat, que rebrà un dossier en acabar les classes per treballar en les matèries que no ha pogut aprovar.

“L’enemic principal dels adolescents durant l’etapa d’estudi és la dispersió”, ha afirmat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, que ha explicat que tots els voluntaris han rebut una formació per oferir metodologia d’estudi i tècniques d’aprenentatge als estudiants que necessiten millorar. Rigau considera que amb aquest pla, inspirat en el programa Èxit, que ja es porta a terme a la ciutat, se supera “el concepte burocràtic de la recuperació i se li dona un sentit d’acompanyament, implicació de la família i resultats final”. La consellera destaca que es vol dotar l’estiu d’un sentit d’etapa de recuperació acadèmica en la qual “els alumnes prenen consciència del seu procés d’aprenentatge”.

A Barcelona, la ràtio de graduats d’ESO se situa en el 85,7% de l’alumnat, una xifra que per Irene Rigau és satisfactòria, ja que de cada 100 llocs de treball, 85 requereixen formació postobligatòria. Rigau, però, ha subratllat que tot i que la xifra és bona, encara cal treballar a “reforçar el col·lectiu d’alumnes amb més dificultats educatives perquè la qualitat implica equitat i això requereix donar un tracte preferent al col·lectiu que té més problemes”. El programa es posarà en marxa aquest mes de juliol.