Fa uns dies el Consell Interuniversitari va descartar repetir l’examen de matemàtiques de la selectivitat, tal com havien demanat els estudiants després que es produís un error en l’enunciat (tot i que inicialment es va parlar d’un error tipogràfic). Aquest dijous, però, el Departament d’Universitats s’hi ha pronunciat en sentit contrari i, després d’analitzar els fets, recomana a la comissió organitzadora de les PAU que ofereixi la possibilitat de repetir l’examen de matemàtiques als alumnes que així ho desitgin. El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha admès que es va produir una cadena d’errors humans en el procés de revisió previ als exàmens i ha qualificat el problema de “greu”.

Castellà ha explicat que, tot i que la decisió és a mans de la comissió organitzadora de les proves d’accés a la universitat, la Generalitat recomana tornar a fer la prova: “som conscients que repetir un examen no és la dinàmica habitual, hi pot haver flexibilitat de correcció, però al cap i a la fi la PAU no és una prova més, ja que el resultat defineix quina serà la carrera dels nois i noies que fan l’examen, per això cal garantir la igualtat d’oportunitats“. El secretari d’Universitats ha reconegut que, malgrat que es va intentar avisar amb la màxima celeritat de l’error que s’havia produït, no es pot afirmar que tots els estudiants van disposar del mateix temps per realitzar l’examen, fet que suposaria un greuge comparatiu per a algun d’ells. Pel que fa a les queixes d’alguns estudiants i també de part del professorat, que asseguraven que el nivell de dificultat de la prova era molt elevat, Castellà ha dit que entén les crítiques, però que, segons les conclusions de l’expedient, l’examen es podia resoldre amb el coneixement que l’alumnat té en acabar segon de batxillerat.

Pel que fa als detalls de la possible repetició de la prova, que s’ha de confirmar abans d’aquest cap de setmana, es realitzaria després del 28 de juny, dia en què s’han de conèixer els resultats de les proves d’accés a la universitat. Un cop l’alumnat sàpiga quina és la nota que ha obtingut, podrà decidir si vol repetir l’examen, fet que suposarà renunciar a la qualificació de la prova anterior. “Precisament l’objectiu és promoure la igualtat, no repetirem la prova perquè alguns estudiants intentin apujar nota”, ha dit Castellà. Un altre dels objectius d’Universitats, a banda d’evitar greuges comparatius, és garantir la qualitat d’una prova que sempre, durant els darrers 23 anys, s’ha portat a terme de forma satisfactòria.

Una cadena d’errors humans

Una comissió del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat ha elaborat un expedient informatiu per intentar analitzar per què l’examen no era correcte. Segons les explicacions que ha donat Antoni Castellà a la premsa, hi ha un professor responsable d’elaborar la prova de totes les matèries (que en el cas de matemàtiques ha estat el mateix durant els darrers cinc anys) i que també en fa la pauta de correcció. Va ser aquest que, en elaborar l’enunciat, va cometre un error en l’equació de la primera pregunta, ja que la incògnita de l’enunciat era una X i en la pauta de correcció de l’examen apareixia una Z. Aquest error no va ser detectat pel filtre següent, dos professors que en un principi han de revisar les proves (un docent universitari i un altre de batxillerat). Tampoc no van veure que l’enunciat diferia de la correcció i van signar els sobres per enviar-los a l’IEC, on es realitza una correcció lingüística dels enunciats, però no de contingut. Un cop l’Institut d’Estudis Catalans corregeix l’examen, el torna a entregar perquè es revisi per darrera vegada al responsable de la matèria de matemàtiques de les PAU, per al qual l’error va tornar a passar desapercebut i hi va donar el vistiplau. Quan la prova va arribar a les aules i es va detectar el problema, es va avisar alguns tribunals de l’error perquè l’alumnat modifiqués l’enunciat i disposés d’una mica més de temps per realitzar la prova. El secretari d’Universitats, però, ha reconegut que no es té constància que es pogués avisar totes les aules de l’errada, i que per això no poden garantir una igualtat de condicions per a tot l’alumnat.

El departament ha elaborat una sèrie de propostes per millorar els sistemes de control que, segons han admès, “s’han mostrat deficients per detectar una errada d’aquesta naturalesa”, així com tampoc no ha funcionat el protocol existent per resoldre incidències durant la prova. Amb tot, es recomana establir un criteri de nomenament dels revisors de l’examen i que el procés de revisió inclogui la realització de la prova per part dels professors que se’n responsabilitzen, de manera que l’ordre lògic de la prova sigui lectura de l’enunciat, resolució del problema i correcció. Amb aquest procediment la Generalitat considera que es podria fer més acurat el procés de revisió de les proves per evitar que es donin situacions com la d’aquest any, que ha estat inèdita. El govern també proposa establir un registre del telèfon d’incidències i elaborar un protocol per resoldre-les en cas que es produeixin.