drogues disseny

Les xifres de defuncions per sobredosi continuen baixant a Catalunya. L’any 2020 es van registrar 182 morts per reacció aguda a substàncies psicoactives (RASUPSI). La majoria es van produir pel consum combinat de cocaïna, opiacis, hipnosedants i/o alcohol, i en domicilis particulars. És la xifra més baixa que s’observa des del 2017, any en què es va començar a mesurar aquest indicador a Catalunya. De fet, és la primera vegada que aquesta dada baixa de les 200 persones. Respecte a l’any anterior, el 2019, també es va observar un descens del 19 % en les morts per RASUPSI.

Actualment, a Catalunya hi ha 14 sales de consum supervisat, que durant l’any 2021 van atendre 2.489 persones i on es van realitzar 118.296 consums. De les 176 sobredosis que es van comptabilitzar l’any passat en aquests espais, totes es van atendre favorablement, fet que indica que la mort per sobredosi es pot evitar si s’actua a temps. Des dels inicis del programa fins a l’any 2021, s’han format 13.578 persones com a agents actius per a la identificació i atenció de la sobredosi amb naloxona i s’han repartit un total de 14.671 vials.

Dia Internacional de la Sensibilització sobre la Sobredosi

Justament aquest dimecres, 31 d’agost, se celebra el Dia Internacional de la Sensibilització sobre la Sobredosi. L’objectiu de la jornada és sensibilitzar i informar els ciutadans que les sobredosis per drogues són un problema de salut que pot afectar a tothom, però que es poden evitar amb informació adequada i prevenció.

Catalunya és un referent en polítiques de reducció de danys i de prevenció. Salut vol conscienciar la ciutadania sobre els riscos de combinar determinades substàncies, com l’alcohol i els hipnosedants, i la possibilitat que derivi en una sobredosi.

drogues sintètiques confiscades

Dades marcades per la covid-19

L‘any 2020 va estar marcat per la covid-19 i l’impacte que va tenir en el sistema sanitari. El Departament de Salut, a més, assenyala la dificultat d’accés a les substàncies durant el confinament i els canvis en les pràctiques de consum com alguns dels elements que han incidit en els resultats que es recullen a l’Informe de l’indicador de mortalitat: reaccions agudes a substàncies psicoactives 2020, que ha publicat recentment la Subdirecció General d’Addicions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques.

Aquest treball no recull canvis significatius en la distribució dels morts per sexes (al voltant del 80 % homes) ni tampoc en les franges d’edat (mitjana de les baixes, 44 anys, i només el 6 %, menys de 30 anys). Els suïcidis estan al voltant de l’11 % de les morts.

Més policonsum que injeccions

Les dades de l’informe posen de manifest una altra dada significativa: només en un 10 % de les morts hi ha senyals d’injecció. Això, segons l’informe, s’atribueix que es manté un patró de policonsum. I en el 74 % de les morts hi ha presència de múltiples drogues a l’organisme.

vacuna xeringues coronavirus covid
Només en un 10% de les morts per sobredosis hi ha senyals d’injecció

La substància més prevalent és la cocaïna, que s’ha trobat en el 63 % dels casos, seguida dels opiacis, amb un 60 %; els hipnosedants, amb un 48 %, i l’alcohol, amb un 41 %. Les diferents combinacions d’aquestes quatre substàncies estan a la base de quasi la totalitat de les defuncions. Cal tenir present que les morts en què només hi ha alcohol sense cap altra substància psicoactiva no es registren com a mort RASUPSI.

El domicili particular, el lloc més freqüent

Aquest informe també ha posat de manifest que la procedència més freqüent dels cadàvers és el domicili particular, amb un 64 % dels casos. El 9 % s’han trobat al carrer, el major percentatge observat des del 2017, però amb diferències entre la ciutat de Barcelona, amb un 17 %, i la resta de Catalunya, amb un 7 %. En la resta de casos, s’observa que el 7 % procedeixen d’un hotel o pensió; el 6 %, d’hospitals, i el 3 %, de la presó.