Nous mitjans per a joves prescriptors? Aquest es l’ecosistema dels Booktubers: lectors i critics que han trobat amb YouTube una plataforma on poder compartir la seva aficio amb veu propia, subscriptors i canal personalitzat. Reunim al Cibernarium a 4 d’aquests novells prescriptors literaris: la Mixa, el Jimy l’Africa i l’Alex.