El primer pas per a recuperar i protegir la masia va ser l’aprovació d’una modificació del Pla General Metropolità per qualificar-la d’equipament públic. Un canvi urbanístic que ha fet possible conservar la finca i dotar-la d’usos públics, evitant un possible enderroc. La compra s’ha fet efectiva després d’una expropiació a la propietat de Núñez i Navarro.

La recuperació de Can Garcini és una reivindicació veïnal que ve de lluny.  A través de la plataforma Salvem Can Garcini es van organitzar per reclamar la protecció d’aquesta masia emblemàtica del barri.

Dèficit d’equipaments per a la gent gran

Ara amb les claus de la finca ja en mans de la ciutat, la Torre Garcini es convertirà en un casal per a la gent gran.

El projecte es definirà després d’un procés participatiu amb els veïns, i a partir d’aquí, s’iniciaran les tasques de rehabilitació, amb la conservació i recuperació de l’edifici i també dels jardins per a obrir-los al públic. En total la finca, amb la masia i els jardins, ocupa 1.545 m2 de superfície.

Segons el padró de 2015, el 23% dels veïns que viuen al districte d’Horta Guinardó són majors de 65 anys, xifra que supera en 1,3 punts la mitjana del conjunt de la ciutat. És un dels districtes amb la població més envellida, i alhora té una mancança d’equipaments per a la gent gran. Un dèficit que vol resoldre el nou casal per a la gent gran que s’ubicarà a la Torre Garcini.

La masia millor conservada del Guinardó

Torre Garcini és un dels pocs exponents de l’arquitectura rural tradicional del Guinardó i està molt ben conservada. Inicialment es deia Torre de la Concepció, però segons l’historiador del barri, Joan Corbera, deu al seu nom a la família Garcini, que hi va viure a partir del 1.802. El bon estat de conservació de l’edifici es deu a que fins al 2010 va funcionar com a residència.

L’espai que ocupa aquesta masia està documentat des de finals del segle XVIII, i tot i que hi ha constància de fins a 45 masies a la zona, algunes de pagès i d’altres que funcionaven com a residència de nobles o gent adinerada. Durant el segle XX, la reurbanització de la zona ha provocat la desaparició de la majories d’elles. Per això Torre Garcini n’és un dels últims testimonis.

Per donar a conèixer aquesta finca, el consistori té previst fer una jornada de portes obertes així com una jornada festiva coincidint amb la Festa Major del barri del Guinardó.