Nou pas endavant en la definició del futur urbanístic de Vallcarca. S’ha aprovat inicialment el planejament urbanístic del barri, que és fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament i el veïnat i amb què es pretén reactivar el barri amb la construcció de nous habitatges, espais verds i noves activitats econòmiques i cooperatives. Ara, el document entra en un període d’exposició pública de dos mesos per passar després per l’aprovació al plenari municipal.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment, amb els vots a favor del govern municipal, CUP Capgirem i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, i l’abstenció de la resta de grups, una modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca. Aquesta nova ordenació urbanística sorgeix del treball conjunt entre l’Ajuntament i el veïnat per reactivar el barri amb la construcció de nous habitatges, espais verds i noves activitats econòmiques i cooperatives. En aquesta línia va sortir la proposta de convocar un concurs d’idees que recollís les conclusions i demandes dels veïns. L’equip, liderat per l’arquitecte Carles Enrich, va guanyar amb la seva proposta ‘Arrels’ que valora els recursos i infraestructures del barri, posant èmfasi a la vida hidràulica de la zona, el patrimoni històric i la identitat.

Nous habitatges públics i més equipaments

A partir d’aquest projecte es va generar un debat que va esdevenir en un document d’autoria veïnal en què s’ha basat la redacció de la modificació del PGM. La nova ordenació està pensada des de l’urbanisme social per adaptar Vallcarca a les necessitats actuals de l’entorn. Per això, el pla preveu 91 nous habitatges públics i potenciar els comerços, i tallers i estudis les plantes baixes dels edificis. A més, els espais de Can Carol i la Fusteria seran futurs equipaments pel barri. També, es crearà una plaça pública amb horts i arbres fruiters i es mantindran la plaça de la Farigola i la del metro com a espais verds i d’estada.

Ara, el document entra en un període d’exposició pública de dos mesos per assolir un consens ampli per l’aprovació al plenari municipal. Fins que la modificació del PGM no s’aprovi definitivament, seguirà vigent la suspensió de llicències d’un any decretada l’abril del 2017. L’objectiu és evitar que s’hi produeixin intervencions que no s’ajustin a la morfologia del barri o a les noves regulacions proposades. Tot i això, sí que es podran atorgar llicències si són compatibles amb el nou planejament que ara s’ha aprovat inicialment.