També es finançaran projectes centrats en potenciar els drets i la capacitació digital, iniciatives que potenciïn l’aprenentatge i l’intercanvi cultural i els projectes educatius que promoguin una ciutat educadora i inclusiva, la innovació, la recerca i la participació.

A l’hora d’atorgar les subvencions, també es tindran en compte criteris com la perspectiva de gènere. Les entitats que treballin per la igualtat rebran mig punt més en la valoració dels seus projectes, i tots els col·lectius que sol·licitin aquests ajuts hauran d’acreditar que no han rebut cap sanció ni condemna per pràctiques discriminatòries.

El termini per sol·licitar subvencions finalitzarà el 2 de febrer i tota la informació i documentació necessària ja està disponible al web municipal bcn.cat. L’any passat, hi va haver 6.187 sol·licituds, un 12 % més que al 2015. La intenció del govern municipal, precisament, és reduir l’atorgament de subvencions directes i aposta pels processos de lliure concurrència.