El districte de Sant Martí ha constituït la Comissió Ampliada del 22@, un òrgan mitjançant el qual es debatran els projectes a emprendre al 22@ amb veïns, empreses i universitats. Segons el regidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner, l’objectiu és “fer un plantejament participatiu dels problemes” del districte. En aquest sentit, entre els reptes principals a tractar hi ha la creació d’habitatge assequible i la promoció de la mobilitat sostenible.

La Comissió Ampliada és, de fet, una de les tres potes de la Comissió de Coordinació del 22@, que des del març treballa per incrementar la participació en la transformació del districte 22@. La primera sessió de la Comissió Ampliada ha estat purament de constitució: hi ha representades la FABV, la taula de l’Eix Pere IV, l’associació 22@Network, la UPC, la UOC, la UB i la Fundació b_TEC.