A partir del setembre, l’Ajuntament posarà en marxa una prova pilot per donar una renda municipal d’inclusió a un miler de famílies dels barris de l’eix Besòs. Els beneficiaris hauran de ser usuaris dels serveis socials, receptors de la renda infantil 0-16 o bé participants del programa Làbora. A més, caldrà que acreditin dos anys d’empadronament i que un dels membres de la família tingui entre 25 i 60 anys. La prova pilot, que es farà durant dos anys, té un pressupost de 13 milions d’euros, una part dels quals, 4,85 milions, provenen d’una subvenció de la Unió Europea.

La renda municipal podrà oscil·lar entre els 400 i els 525 euros per persona, quantitat que s’ha calculat que permet cobrir les necessitats bàsiques a la ciutat, sense comptar les despeses d’habitatge. De fet, qui rebi la renda podrà beneficiar-se també d’altres ajudes complementàries per al pis. La xifra final de la renda, però, variarà en cada família, en funció dels membres. Es calcula que una família tipus d’una parella amb dos fills podrà rebre un ajut d’entre 1.000 i 1.500 euros.

Ara bé, amb aquesta renda, l’Ajuntament vol veure quin impacte tenen aquests tipus d’ajuts per sortir de situacions de pobresa. Per això, les 1.000 famílies s’organitzaran en quatre grups diferents. En un primer, la renda estarà condicionada a participar en un programa de plans d’ocupació, mentre que en un altre grup no hi haurà aquest requisit. En un tercer grup, la renda es reduirà si els beneficiaris troben feina, mentre que l’altre grup no passarà el mateix.