El districte d’Horta-Guinardó ha començat la rehabilitació de la part històrica del Parc del Guinardó, un projecte que va resultar guanyador als pressupostos participatius del 2021. Les obres han arrencat amb la reforma de la Font del Cuento, un espai molt popular al barri que data de mitjans del segle XIX. També es rehabilitaran la resta dels elements que conformen el jardí històric del parc, entre els quals hi ha una escala que dona accés a la font i que va desaparèixer al segle XX.

L’objectiu dels treballs és fer un homenatge a la memòria, tant de la Font del Cuento com de les basses de la part superior del parc.

Els treballs es basen en la reparació dels elements històrics, la impermeabilització de les basses existents i el circuit d’aigua, i l’estabilització dels talussos erosionats, entre d’altres. També es retirarà el fibrociment de les vores dels camins. El projecte té un pressupost d‘1,6 milions d’euros i es preveu que finalitzi a principis del 2025.

El verd, en pausa per la sequera

Tot i que el pla inicial preveu replantar el verd del jardí històric, per les restriccions per la sequera, haurà d’esperar. Des de l’Associació de Veïns Joan Maragall demanen que es respecti la vegetació plantejada originàriament: “S’hi ha de posar vegetació mediterrània. Si al principi necessita rec, que facin servir aigües freàtiques“.

Un jardí dissenyat pel paisatgista Forestier

El Parc del Guinardó es troba en el terreny d’una antiga finca rústica, el Mas Guinardó. L’any 1910 va passar a ser propietat municipal i l’Ajuntament va encarregar-ne el projecte d’enjardinament al paisatgista francès Jean-Claude-Nicolas Forestier, que va dissenyar el parc en col·laboració amb Nicolau Maria Rubió i Tudurí.

L’aigua tenia un protagonisme especial en el projecte. Des d’una bassa situada a la cota més alta, l’aigua baixava a través d’una sèrie de canals i terrasses amb petites cascades i piscines. La resta d’elements del parc —murs, escales i bancs— estan fets de pedra rústica.