260.000 o 75.000. Tan se val qui tingui més habilitat per comptar multituds. El moviment dels "indignats" va plantar ahir cara a aquells que pensaven que els aldarulls del Parlament serien el principi del seu final. Milers de persones es van mobilitzar de forma pacífica i, un cop més, van aconseguir fer arribar a la classe política el malestar de la societat. La mobilització ha fet també reaccionar Convergència i Unió, que malgrat assumir que cal fer autocrítica, defensa el sistema democràtic actual. PERE MACIAS, CiU "Hi ha gent que no els agradaria que hi hagués un parlament, que els agradaria que hi hagués una democràcia popular, que cada cosa la votéssim en assemblea a la Plaça de Catalunya. Doncs molt bé, és molt respectable però aquest no és el nostre model (...) sí que és cert que en tot aquest moviment hi poden haver uns quants valors, unes quantes exigències positives. Bé, jo penso que la nostra responsabilitat és saber-les trobar." Reflexions, a favor o en contra, que permeten plantar cara a uns "indignats" que han sabut desvincular-se de la violència. El servei de l'ordre del moviment va vetllar en tot moment perquè no es produïssin incidents. De fet, l'únic que es va llençar a la policia va ser això... bombolles de sabó.