Sant Martí de Provençals

La inseguretat, la neteja i el soroll encapçalen la llista de problemes més greus als districtes de Barcelona, segons la resposta dels barcelonins a l’última Enquesta de serveis municipals 2021. En concret, la inseguretat és el problema principal en set dels 10 districtes:

  • Ciutat Vella: 39,7 %
  • Sants-Montjuïc: 27,3 %
  • Sant Martí: 25,8 %
  • Nou Barris: 25,5 %
  • Sant Andreu: 23,1 %
  • Horta-Guinardó: 20,2 %
  • Eixample: 11,6 %

Aquesta conclusió es pot veure amb la forma dels gràfics següents, anomenats de radar o d’aranya. Cada districte dibuixa una àrea diferent en funció del percentatge que ha rebut cada problema. D’aquesta manera, s’observa que el gràfic té un vèrtex més afilat cap a la inseguretat en districtes com Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí. Clica cadascun dels gràfics per llegir les dades desglossades. Amb el selector, també pots filtrar els districtes segons el problema principal.

La neteja preocupa més a Sarrià – Sant Gervasi

Sarrià – Sant Gervasi i les Corts tenen una forma de gràfic semblant perquè en tots dos territoris s’ha imposat la preocupació per la neteja. El 14,3 % dels enquestats a Sarrià – Sant Gervasi creuen que la neteja és el problema més greu i a les Corts, el 9,7 %. Per altra banda, el districte més preocupat per l’habitatge és Gràcia amb un 9 %, tot i que el problema principal entre els graciencs és el soroll, amb un 11,3 %.

Pel que fa al global de ciutat, el rànquing varia una mica. Mentre que la inseguretat es manté com a problema principal (14,5 %), les següents posicions les ocupen l’accés a l’habitatge (7,4 %), l’atur (7,3 %), la neteja (6,9 %) i la contaminació (5,2 %).