Si la mesura tira endavant al ple municipal, els 112 clubs afectats tindran un any i mig com a màxim per abaixar la persiana. Durant aquest temps també s’establirà una moratòria que impedirà l’obertura de noves associacions i s’iniciaran els treballs per concretar com es regula l’activitat. La mesura també preveu el dret a la indemnització per danys i perjudicis a les entitats que hauran de cessar l’activitat.

De fet, de les 123 associacions que hi ha en funcionament a Barcelona només podran continuar l’activitat 11 clubs que estan situats a més de 150 metres de distància d’equipaments en què hi ha menors d’edat com escoles, biblioteques o centres cívics. El pla s’ha aprovat aquest dimecres provisionalment i estarà dos mesos exposat perquè les persones i entitats puguin presentar-hi al·legacions.