L’Ajuntament ha aprovat una mesura per ordenar les associacions de cànnabis de la ciutat que finalment reduirà de 123 a només 11 els clubs que actualment hi ha a la ciutat. La norma prohibeix la instal·lació dels locals a menys de 150 metres de distància d’equipaments, centres esportius o biblioteques. Des del moment en què el pla s’aprovi al plenari, els clubs disposaran de 18 mesos per fer efectiu el tancament.

Si la mesura tira endavant al ple municipal, els 112 clubs afectats tindran un any i mig com a màxim per abaixar la persiana. Durant aquest temps també s’establirà una moratòria que impedirà l’obertura de noves associacions i s’iniciaran els treballs per concretar com es regula l’activitat. La mesura també preveu el dret a la indemnització per danys i perjudicis a les entitats que hauran de cessar l’activitat.

De fet, de les 123 associacions que hi ha en funcionament a Barcelona només podran continuar l’activitat 11 clubs que estan situats a més de 150 metres de distància d’equipaments en què hi ha menors d’edat com escoles, biblioteques o centres cívics. El pla s’ha aprovat aquest dimecres provisionalment i estarà dos mesos exposat perquè les persones i entitats puguin presentar-hi al·legacions.