Aquest increment del permís de paternitat es va fixar en la Llei d’igualtat l’any 2009 perquè entrés en vigor l’1 de gener de 2011. No serà fins a sis anys més tard que es donarà inici a aquesta mesura, després que el Govern espanyol acordés tirar-la endavant i la ministra de Treball, Fátima Báñez, expliqués la decisió en comissió al Congrés el 12 de desembre. L’objectiu de fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar es vol vehicular també amb altres iniciatives, com la fi de la jornada laboral a les 18 h.

Una mesura “insuficient”

Diverses iniciatives al Congrés i al Senat reivindicaven que no es demorés més l’entrada en vigor d’aquesta llei, però per a alguns sectors de la societat, aquest increment no és del tot satisfactori. La Plataforma per Permisos Iguals i Intransferibles de Naixement i Adopció (PPiiNA), considera que la iniciativa és “insuficient” i està “mal dissenyada”. Reivindiquen que el permís de paternitat sigui el mateix que el de maternitat i que arribi, doncs, a les 16 setmanes.