Nascuts el 4 d’octubre de 2010, els Pirates de Catalunya han hissat el seu estendard: “Canvia el sistema, vota’t”. Amb Juan Irache al timó han posat el rumb a una única fita: “transparència total, democràcia directa”.

La formació política Pirates de Catalunya és el primer cop que concorre a les eleccions municipals, però ho va fer en les autonòmiques de 2010 i l’Eixample és el districte en què van obtenir millors resultats: 301 vots.

Defensen la transparència total i això passa, segons expliquen, perquè l’Ajuntament publiqui totes les factures i contractes, perquè la ciutadania pugui verificar la gestió de funcionaris i governants. També promouran que les assignacions públiques es concedeixin a les empreses que s’ajustin als preus de mercat i defensaran que s’hagin de fer públics els motius de l’adjudicació. La transparència també passa perquè els càrrecs electes facin públic el seu patrimoni abans de les eleccions i durant el mandat perquè això serveixi de garant d’absència de malversació de fons públics.

L’ensenyament públic, segons Pirates de Catalunya, ha de gaudir de millores estructurals i funcionals, com l’accés a les noves tecnologies. També advoquen per augmentar l’oferta de cursos de formació i reciclatge per a adults en noves tecnologies, idiomes i programari lliure.

La formació considera que la Declaració Universal dels Drets Humans ha de prevaldre per sobre del seu ideari i de la democràcia directa, que defensen. També volen preservar els drets dels consumidors i usuaris establint procediments de queixa i reclamació més àgils que els actuals.

En matèria de seguretat, proposen que els organismes públics vetllin perquè els sistemes de vigilància electrònica no vulnerin els drets fonamentals i actuin de forma pertinent si això no es manté.

Finalment, pel que fa a mesures relacionades amb els transports, les infraestructures, l’urbanisme i l’habitatge, Pirates de Catalunya decideix que han d’aprovar-se per democràcia directa.

[Les 25 candidatures de les eleccions municipals de 2011]