Més limitacions als establiments de l’anomenat “triangle golfo” del Parc i la Llacuna del Poblenou —al districte de Sant Martí— per reduir-hi el soroll. L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat de forma inicial un pla específic de mesures per la zona de major densitat d’activitats d’aquest veïnat, on fa temps que els veïns reclamen mesures urgents.

El pla inclou la prohibició d’instal·lar noves terrasses i també la reducció dels horaris de les ja existents, que tampoc no es podran ampliar. També es prohibirà la realització d’esdeveniments lúdics, culturals o festius a l’espai públic i no s’autoritzaran activitats extraordinàries en espais oberts, excepte les festes majors i el Festival Llum BCN.

El pla, que ja s’ha publicat al BOPB, es troba en fase d’exposició pública i s’ha obert un període de 30 dies perquè s’hi puguin presentar al·legacions. Les mesures s’han elaborat després que un informe de sonometries hagi conclòs que se superen els límits de soroll establerts.

Les terrasses, en el punt de mira

A la zona afectada pel pla hi ha quatre establiments amb activitat musical, 25 de restauració, una dotzena de terrasses, i 10 establiments on es venen begudes alcohòliques. Pel que fa a les terrasses, el document inclou la prohibició d’instal·lar-ne de noves ni tampoc l’ampliació de les ja existents. A més, aquestes que ja funcionen hauran d’avançar l’horari de tancament durant tot l’any. Els dimecres i dijous s’avançarà l’horari una hora i els divendres, dissabtes i vigiles de festius, dues hores.

A més, s’insta els establiments amb terrassa a aplicar “totes les mesures possibles” per minimitzar el soroll com posar tacs de goma als peus de taules i cadires, informar als clients de la necessitat de no parlar alt o protegir els cadenats amb goma.

Si el pla no funciona, s’avançarà el tancament dels restaurants

També es reduirà l’horari de les activitats de restauració del carrer de Pere IV, entre els carrers de Pamplona i Àlaba, que hauran d’avançar dues hores el tancament. Això, però, només s’aplicarà si tres mesos després d’aplicar el pla es comprova que la reordenació del flux de persones no ha tingut resultats satisfactoris.

Es manté la reducció horària de les botigues que venen alcohol

El pla també manté dues mesures que actualment ja estan en vigor. D’una banda la restricció d’implantar noves activitats musicals i bars. També es continuarà aplicant la reducció horària dels establiments comercials alimentaris que venen begudes alcohòliques i no se’n podran obrir de nous. En el cas dels establiments de concurrència pública també se’ls insta a adoptar mesures per minimitzar el soroll com gestionar les entrades i sortides i les cues que es puguin generar, instal·lar un limitador de so controlar que no es sobrepassa el límit establert, o llençar el vidre abans de les 23 h.