El mapa de resultats està fet amb cercles de mida exactament proporcional al nombre de vots obtinguts per cada candidat en cada punt de votació. Amb un primer cop d’ull ja es veu quins són els punts forts i els punts dèbils de cadascun sobre el territori. També es pot observar en quins punts de votació hi ha hagut més participació: en aquells on les boles són en general més grosses.

Però la llegenda de l’esquerra és alhora un selector que permet triar els candidats que volem mostrar. Això facilita l’anàlisi més detallada de la distribució dels vots rebuts per cada candidat.

Jaume Collboni, el primer guanyador d’aquestes primàries, ha superat el centenar de vots en set punts de votació, tots ubicats a seus del partit, on la participació dels militants ha estat més elevada: a l’agrupació de Ciutat Vella (273), la d’Horta (207), la de les Corts (162), la de Sant Andreu (153), la de Sant Martí (150), la de l’Eixample (116) i la de Gràcia (104). Nou Barris, el feu de Carmen Andrés, és el districte on Collboni ha recollit menys vots: entre els quatre punts de votació no arriba a 90.

En canvi, l’altra guanyadora de la primera volta, Carmen Andrés, ha obtingut a Nou Barris el 63% dels seus vots. De fet, al conjunt dels quatre punts de votació d’aquell districte, els vots a Carmen Andrés representen prop del 82% del total (1.070 de 1.310).

Els vots de Jordi Martí es concentren a Sant Gervasi, Gràcia, l’Eixample i Ciutat Vella. Té també prou presència a Sants i les Corts, però els punts es fan més petits com més s’apropen cap al Besòs. Els cinc punts de votació on ha superat el centenar de vots són l’agrupació de Sarrià (178), el Centre Cultural Teresa Pàmies (149) de l’Esquerra de l’Eixample, la polèmica agrupació de Ciutat Vella (140), la de l’Eixample (120) i la de Gràcia (110).

Laia Bonet només ha superat el centenar de vots a l’agrupació de Ciutat Vella (160), on s’imposa a Jordi Martí (140) i queda en segon lloc, tot i que lluny dels 273 vots que hi ha rebut Jaume Collboni. Bonet també ha rebut força suport a l’agrupació de Gràcia (90), la de les Corts (88), la de Sant Andreu (60) i el Centre Cultural Teresa Pàmies (60), entre altres llocs. En tot cas, els seus punts forts també es concentren als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia i les Corts.

Els punts més grossos de Rocío Martínez-Sampere són l’agrupació de Sarrià (79), la de l’Eixample (60), el Centre Cívic Barceloneta (53) -que va triar per anar-hi a votar ella- i el Centre Cultural Teresa Pàmies (39). Però la resta dels seus vots es troben escampats per tots els punts de votació. Ha estat la candidata perdedora, però la distribució dels 589 vots que va rebre és prou regular entre tots els districtes.