ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, PPC "Si s'ha de fer una consulta que es fagi però sense que ens costi més de dos milions d'euros, com es pretén, amb pluralitat d'opcions, amb projectes nítids."