El 2 d’abril farà cinc anys que va morir el papa Joan Pau II. Segons els criteris de la Ponència municipal del Nomenclàtor de carrers, cal esperar cinc anys després de la mort d’una persona abans que Barcelona li pugui dedicar un carrer. Segons Àngels Esteller, regidora del PP, Joan Pau II té un vincle directe amb Barcelona des que, l’octubre de 1982, va visitar Barcelona i va protagonitzar un acte multitudinari al Camp Nou. A més, va ser el papa amb el tercer pontificat més llarg de la història de l’Església catòlica, que va durar 26 anys.

Ara, la Ponència de Nomenclàtor valorarà la proposta de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social i, si acompleix tots els criteris, el nom s’assignarà a una via pública de la ciutat o bé es deixarà en llista d’espera fins que hi hagi una nova plaça o carrer per batejar. La regidora del PP espera que la propera reunió de la Ponència trobi una bona ubicació per al carrer de Joan Pau II.