Aquesta és l'opció A, la més conservadora. Hi passegem virtualment. Es manté l'arbrat actual. La principal característica és que el transport públic se situa just al centre de l'avinguda. Per aquesta plataforma no només hi passarà el tramvia, també hi podrà passar el bus. L'objectiu és que cada minut i mig, els ciutadans tinguin un mitjà de transport a l'abast. El tramvia, els busos i el trànsit de pas ocuparan els 15 metres centrals de la via. La resta, 17,5, seran per als vianants, les bicicletes i la càrrega i descàrrega. Això vol dir que els que van a peu doblen els metres que tenen en la Diagonal actual: dels 12 metres es passa als 25. Per aquest espai amb paviment uniforme, com el que es fa servir a les zones 30, hi passaran bicis, cotxes o vehicles que necessitin fer transport fins la porta, tot i que cada dues o tres illes hauran de desviar-se. L'altra opció, la B, és més trencadora. Canvia la situació dels arbres. Les voreres s'amplien fins a vuit metres i es deixa una rambla de 15 metres al centre, similar a la que té la Diagonal en el seu tram pel Poblenou. El carril bici està segregat i no és simètric. Hi haurà tres carrils per sentit: un mixt que, com a l'altra opció, es deixa obert per a vehicles privats i transport públic; un carril per al transport privat i un per al transport públic. Les dues propostes tenen el mateix cost, 70 milions d'euros, sense comptar amb el tramvia ni amb la seva infraestructura. També comparteixen el disseny per dues zones: la del Poblenou, que no canviarà, i la de la confluència amb Marina i Aragó, ara una platja d'asfalt i on es preveu fer una plaça més amable i més verda.

L’objectiu del projecte, sigui quina sigui l’opció triada, és convertir la Diagonal en un passeig amb el doble d’espai per als vianants i on el trànsit actual deixi lloc per al transport públic. De fet, tant una proposta com l’altra només reserven un carril en cada sentit per al vehicle privat. Ara n’hi han quatre, així que la reforma comporta reduir el trànsit actual al 25%.

Sense lloc per al trànsit de pas
Serà trànsit molt local, per accedir als edificis i comerços de la mateixa avinguda. El trànsit de pas es derivarà cap a altres carrers de l’Eixample. I és que, segons les dades de l’Ajuntament, ara mateix ja són només el 8% dels vehicles que transiten per la Diagonal els que la travessen de punta a punta (o fins més enllà del carrer de Pau Claris).