Per detectar quins àmbits són els que requereixen més implicació, s’ha fet un treball de diagnosi previ. Les conclusions posen en relleu que les desigualtats en l’habitatge són un dels àmbits més urgents on s’ha d’actuar. L’estratègia pactada entre consistori i entitats estableix que s’han de reduir notablement les llars que destinen més d’un 40 % dels ingressos a les despeses de l’habitatge. Si l’any 2016 eren 127.959 famílies, de cara al 2017 s’ha establert que només siguin 40.000 les que estiguin en aquesta situació. També s’actuarà per disminuir un 60 % les llars que pateixen pobresa energètica. 

Pel que fa a les rendes dels barcelonins, la intenció és escurçar la diferència salarial entre els cinc barris que guanyen més de mitjana amb els que tenen menys ingressos. 

El tercer eix de l’estratègia se centra en la salut, amb especial atenció a aquelles persones que tenen dificultats per accedir a les cures o que estan en situacions desfavorides. El punt número 11 del pacte, per exemple, marca l’objectiu d’augmentar un 50 % el nombre de persones amb discapacitat que tenen accés a programes per a l’autonomia personal i la vida independent.