JORDI PORTABELLA, president del Grup Municipal d'ERC "Nosaltres demanem que una cosa sigui fer l'aposta pel transport públic, al que ja diem que, no només hi estem d'acord, sinó que apostarem per una d'aquestes possibilitats, sempre i quan no quedi restringit a tramvia sol. Tramvia? Ja ho veurem. Autobús? Ja ho veurem. Sistemes de transport públic? Sí. Quin? N'haurem de parlar més endavant."