Les 10 entitats que formen la Plataforma Diagonal per a Tothom veuen totalment inviable deixar l'avinguda Diagonal tal com la coneixem avui. Denuncien que hi ha campanyes contràries a la reforma i això pot condicionar l'opinió de la gent a l'hora de votar a la consulta. La plataforma ha criticat que l'Ajuntament es plantegi ara una nova opció de vot. JAUME VERNET, CCOO "Els que creiem en el projecte haurem d'escollir entre un i l'altre que ens presentin. Haurem de triar aquesta opció. En canvi, la gent que no està a favor del projecte només té una possibilitat. Els del sí dividirem el vot i els del no, no dividiran. O sigui, pensem que aquesta és molt mala opció." L'augment del transport públic és la demanda principal de les entitats. Volen que es redueixi la circulació del vehicle privat i que disposi únicament de dos carrils per a cada sentit. Per això plantegen que es connecti el Trambesòs i el Trambaix a través d'aquest carrer i que es creï una xarxa de bus protegit i d'alta freqüència que passi cada tres minuts. RICARD RIOL, president de la PTP "Amb el tramvia podrem assolir velocitats esperem que superiors als 15 km/h i donar la capacitat de vuit carrils de circulació privada congestionats." La nova plataforma demana, a més, que la reforma preservi al màxim l'arbrat actual de l'avinguda. La setmana vinent es coneixeran els projectes de reforma de la Diagonal, dos en favor de la transformació i l'opció en contra de reformar. I en un termini de dos mesos, els barcelonins hauran de votar-ho en referèndum.

La plataforma també demana a l’Ajuntament que informi millor sobre com s’urbanitzarà l’avinguda i sobre com es prioritzarà el transport públic per sobre dels vehicles privats.

No a la tercera opció

Pel que fa al referèndum, critiquen que s’hagi inclós una tercera opció que permet mostrar-se en desacord amb la reforma de la Diagonal. Per ells, la transformació de l’avinguda és indispensable i s’ha de fer potenciant el transport públic i preservant al màxim l’arbrat de la zona.