L'auto del jutge s'expressa en els mateixos termes que el Tribunal Constitucional sobre l'Estaut: anul·la aquells articles en els quals es declara el català com a llengua preferent en la comunicació de l'Ajuntament, entenent així que s'exclou el castellà. El Tribunal superior de Justícia de Catalunya anul·la fins a 7 articles dels 22 que havia impugnat el PP. Repassem quins són aquests punts: Pràcticament tot el capítol 3, dedicat a les actuacions internes, que s'han de fer en català. Així com les actes municipals, tant del ple com de les comissions. El mateix passa amb els rètols identificatius d'oficines, els impresos municipals i fins i tot els segells. El tribunal també deixa sense efecte els articles que regulen que les comunicacions orals del personal de l'Ajuntament amb al ciutadà han de ser català, igual que la retolació que depengui de l'Ajuntament.

El català deixa de ser una llengua d’ús preferent a l’Ajuntament de Barcelona, al menys de moment. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès cautelarment diversos articles del reglament que regula l’ús de català al consistori, sobretot aquells que declaren el català com a l’única llengua per adreçar-se al ciutadà.

En resposta a un recurs del Partit Popular, el tribunal deixa sense efecte els articles que regulen per exemple que en les comunicacions orals el personal de l’Ajuntament s’ha d’adreçar al ciutadà en català. També s’anul·la, de moment, el punt que diu que les actes municipals, tant del ple com de les comissions, també s’han d’escriure en aquesta llengua. El mateix passa amb els rètols identificatius d’oficines i els impresos municipals.

Imma Moraleda: “El PP s’equivoca una vegada més”

La regidora de Benestar i Cohesió Territorial, Imma Moraleda, ha explicat que l’Ajuntament recorrerà la resolució del TSJC, en considerar que el reglament s’ajusta plenament a la legalitat. Moraleda ha criticat que el PP es dediqui a atiar el debat de la llengua quan es tracta d’una realitat normalitzada “per a tots els barcelonins”

ERC demana fermesa al govern a l’hora d’impugnar

La portaveu del grup municipal d’ERC, Ester Capella, ha explicat que el seu partit no comparteix la resolució i consideraria  improcedent una aplicació anticipada del futur fallo de sentència.  Diu que el Reglament continua estant  en vigor mentre no sigui ferma la resolució i acusa el PP de buscar sistemàticament la confrontació.

CiU demana a Hereu que defensi l’ús del català

CiU considera que la resolució toca articles “decisius” del reglament, però recorda que aquesta no és definitiva. El grup que presideix Xavier Trias exigeix a l’alcalde que “defensi amb coratge l’ús del català a l’Ajuntament.” El seu portaveu, Jaume Ciurana ha acusat el PP d’actuar amb “mala fe” perquè la suspensió cautelar es basa en resolucions semblants dictades abans de l’aprovació del nou Estatut.

De la seva banda, el PP demana que l’Ajuntament acati la resolució judicial.