Hi ha expressions d’un idioma estranger que només es poden aprendre vivint al país en qüestió. Aquesta barrera lingüística és la que vol fer desaparéixer la publicació ‘No Fotis’, un petit curs d’immersió lingüística dirigit tant a catalanoparlants com a anglesos.

Tot i que en català ja existeixen diccionaris que recullen barbarismes, es tracta del primer llibre d’aquest estil en llengua catalana. Recull expressions de la llengua col·loquial sense cap límit: calcs del castellà, paraules del vocabulari vulgar i també mots no acceptats per la normativa.

Un equip de sis persones de l’editorial Pons Idiomas ha desenterrat, durant tres mesos, mots i expressions del català com “anar de sobrat”, “baixar de l’hort“, “can pixa” o “can Roca“. Les han buscat en el llenguatge de la televisió, a les lletres de les cançons, als xats i parant l’orella al carrer.

El llibre forma part de la col·lecció de diccionaris d’argot,  en què també s’han editat les versions anglès-castellà, francès-castellà i italià-castellà.