JORDI PORTABELLA, president del Grup Municipal d'ERC El que no podem acceptar és que al final hi hagi una conclusió de quatre forces polítiques que van votar a favor i diguin: en realitat tot es va fer bé. Doncs no és veritat, no tot es va fer bé, perquè en aquests moments estan en el procés de deconstrucció d'allò que havien anat construint." ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "Avui per avui nosaltres rebutjarem el dictamen perquè entenem que dicta una resolució absolutòria del govern municipal cas palau. I entenem que hi ha hagut culpabilitat."

Els republicans veuen difícil l’acord, perquè sempre han estat contraris al projecte de l’hotel. De la seva part, el Partit Popular diu que aquesta comissió s’ha tancat en fals, sense que ningú no n’hagi assumit responsabilitats.