Foto: Vicente zambrano

Aquest dilluns s’ha constituït, al Departament de Salut, la comissió interinstitucional per definir el marc institucional i de treball per avaluar la viabilitat del futur emplaçament de l’Hospital Clínic de Barcelona. L’objectiu és pactar les condicions d’aplicació i desenvolupament de la transformació de l’Hospital Clínic de Barcelona en la seva ubicació definitiva. A la reunió hi han assistit representants de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona.

La comissió estudiarà la modificació de la planificació urbanística actual, l’impacte mediambiental del projecte o la mobilitat i les infraestructures de transport públic necessàries, així com la titularitat patrimonial i les compensacions que puguin caldre.

També analitzarà la viabilitat de la proposta pel que fa a la funcionalitat assistencial, docent i de recerca i equipaments complementaris. Finalment, la comissió pararà atenció a la inversió necessària per afrontar el projecte i a la sostenibilitat econòmica de la infraestructura.

La ubicació més adequada, l’entorn de la Diagonal

El novembre de l’any passat la comissió paritària formada per les tres institucions va lliurar un informe que va identificar vuit espais existents per a la possible ampliació del Clínic. La conclusió va ser que, de les vuit opcions estudiades per construir els més de 250.000 m2 necessaris en un únic espai i que permeti un desenvolupament en format de campus, la ubicació més adequada seria l’entorn de la Diagonal i, en concret, en l’espai que actualment ocupa el Servei d’Esports de la Universitat de Barcelona.

Els experts aposten per ampliar l’Hospital Clínic a les pistes de la UB a la Diagonal

En cas que no s’acredités la viabilitat d’aquest espai es passaria a estudiar l’altra alternativa possible, que suggereix l’informe elaborat per una comissió paritària per estudiar possibles localitzacions, que és valorar el creixement de l’hospital a l’entorn de les instal·lacions actuals.