A finals d’agost del 2011, l’Ajuntament va iniciar actuacions inspectores per a la regularització tributària de l’ICIO per aquesta obra. De la documentació aportada aleshores, en va resultar un cost inicial de 444.828.212 €. L’empresa constructora, però, va al·legar que el cost total d’execució havia estat molt inferior, tot i que no va poder acreditar la seva versió amb factures o certificacions.

Les al·legacions es van resoldre a finals de novembre del 2012, deduint aquelles partides que no havien de formar part del cost d’execució i que sí que havien estat acreditades, a més de les quantitats ingressades a compte juntament amb la sol·licitud de llicència. La liquidació de l’impost resultant va ser de 13.783.250 euros.

El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha celebrat aquesta sentència perquè, segons ell, Gas Natural havia valorat aquestes obres “en una quantitat molt inferior a la que realment havien costat i volien pagar menys impostos dels que corresponien”. Per Pisarello aquesta condemna reforça “l’aposta que hem fet com a govern de ser ferms amb les grans empreses” i ha posat com a exemple la multa de 7 M € a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la sanció de 3 M € a Endesa i l’expedient obert contra Airbnb per 600.000 €.

“Si els estem exigint als petits que s’ajustin a la legalitat, a la ciutadania, hem de ser molt clars i molt contundents a l’hora de demostrar que no hi ha privilegis“, ha dit Pisarello, “i aquesta sentència va en aquesta línia”. Pel primer tinent d’alcalde, “els problemes d’aquesta crisi estan originats en els privilegis de què han gaudit algunes grans empreses en situacions d’excepcionalitat que són absolutament inacceptables”.