L’Ajuntament de Barcelona ha incoat els tres primers expedients sancionadors a promotors immobiliaris per haver incomplert la normativa que obliga a reservar un 30 % d’habitatge protegit (HPO) en les noves promocions. Les multes podrien situar-se entre els 400.000 i els 600.000 € cadascuna. En concret, es tracta de tres grans rehabilitacions del districte de l’Eixample.

Segons el consistori, els promotors de les rehabilitacions no van sol·licitar les llicències pertinents, sabent que no se’ls haurien concedit sense fer la reserva d’HPO, i per tant ara l’Ajuntament ha començat els tràmits per sancionar els promotors. Els afectats poden presentar-hi al·legacions.

Quins són els barris més cars per viure de lloguer a Barcelona?
El preu del lloguer per metre quadrat ha passat dels 13,2 euros del 2021 als 14 euros en el que va d’any

No van reservar pisos de protecció oficial

Una de les tres finques està situada al carrer del Comte Borrell. Es tracta d’una promoció de 12 pisos, tres dels quals s’haurien d’haver reservat per a HPO. Un altre dels edificis és al carrer de Los Castillejos i té 15 habitatges. Aquí s’haurien d’haver previst quatre pisos protegits. La tercera finca, al carrer de Muntaner, té 13 habitatges i tres també s’haurien d’haver reservat. En total, 10 habitatges que els promotors sancionats hauran de restituir i posar al mercat a un preu assequible.

Segons ha informat el govern municipal, incomplir la reserva d’un 30 % d’habitatge protegit en les promocions o les grans rehabilitacions és una infracció molt greu que es penalitza amb multes que van dels 90.000 als 900.000 euros. La sanció, segons el consistori, es fixarà d’acord amb la superfície construïda en cada finca. En aquests tres casos, si es confirmen, estaria dins de la forquilla d’entre 400.000 i 600.000 €. “Són multes importants que tenen una funció exemplar perquè això no torni a passar”, ha valorat Janet Sanz, tinenta d’alcaldia d’Ecologia i Urbanisme.

A més, les promotores immobiliàries multades rebran una sanció addicional que les inhabilitarà per participar en qualsevol promoció de la ciutat que impliqui la creació d’habitatge protegit. Segons ha explicat Sanz, “‘de facto’, és una inhabilitació per fer obres d’habitatge a la ciutat de Barcelona”.

Tres expedients més, en camí

L’Ajuntament ha explicat que aquests tres expedients sancionadors són els primers d’una primera tongada de 17 incompliments detectats pels equips d’inspecció municipal. La previsió és que properament s’incoïn tres expedients més. La resta encara estan pendents d’analitzar per la Unitat de Disciplina i Antiassetjament de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació.

En canvi, en dos casos el consistori ha aconseguit revertir la situació perquè, tot i que inicialment també es va detectar un incompliment, ara la inspecció municipal ha forçat els promotors a tramitar llicències de gran rehabilitació i, per tant, fer la reserva d’un 30 % per a habitatge assequible.

Barcelona guanyarà 150 habitatges assequibles

Segons dades de l’Ajuntament, amb la reserva del 30 % d’habitatge protegit Barcelona haurà guanyat fins ara uns 150 habitatges. D’aquests, 80 provenen de llicències de rehabilitació que ja estan en tràmit o concedides i 70 més, de les 17 promocions que han incomplert la normativa i que quan s’executi la sanció hauran de restituir els habitatges protegits. “Aquesta norma té un potencial transformador importantíssim que anirem veient els propers anys”, ha destacat Lucía Martín, regidora d’Habitatge de l’Ajuntament.