diposit pluvial

(ACN) La comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic per a la regulació de 31 dipòsits antinundacions i antidescàrrega que dona resposta a algunes de les actuacions previstes en el Pla director integral de sanejament de la ciutat. El pla preveu la reserva d’espais en subsol per a la futura ubicació dels dipòsits que han de permetre millorar el drenatge de la ciutat per fer front als reptes que planteja la situació d’emergència climàtica actual.

Entre d’altres, es busca minimitzar riscos d’inundacions i protegir l’ecosistema litoral i fluvial. Els dipòsits sumen un cost aproximat de 300.284.625 euros i en el moment d’execució de cadascun es definirà el cost exacte.

mapa diposit pluvial

Als 31 dipòsits previstos en aquest pla cal afegir tres més que ja tenen el seu propi planejament previ; el dipòsit del carrer dels Motors, situat en el barri de la Marina del Prat Vermell; el dipòsit de Bac de Roda, situat en el front litoral i el dipòsit de l’avinguda de Prim, entre la ronda Sant Martí i el carrer de Santander. Aquests 34 dipòsits suposaran un volum total d’emmagatzematge de 949.200 metres cúbics.

12 dipòsits actuals

Actualment, a la ciutat hi ha un total de 12 dipòsits, amb volum disponible de 447.020 metres cúbics que permeten gestionar l’aigua excedent del sistema de clavegueram durant els episodis de pluja torrencial que protegeixen alguns sectors inundables. La planificació de la construcció dels dipòsits va acompanyada del desenvolupament progressiu del Pla de sistemes de drenatges sostenible, conegut com el pla de SUDS, basat en la transformació del sòl actualment impermeable de l’espai urbà, en sòl permeable i filtrant.

Adaptació als efectes del canvi climàtic

El Pla director integral de sanejament de Barcelona (PDISBA) suposa el replantejament del sistema de clavegueram i drenatge de la ciutat per adaptar aquesta infraestructura als efectes del canvi climàtic: l’augment de la temperatura, la menor disponibilitat d’aigua, l’increment de les inundacions i el retrocés de les platges.

En aquesta línia, el pla marca com a objectiu assolir una reducció de com a mínim el 50 % dels riscos derivats d’inundacions per pluges extremades que tinguin un període de retorn igual o inferior a 500 anys. En total, el PDISBA preveu la construcció, en dues fases, de 55 dipòsits de regulació del sistema de sanejament i drenatge urbà, repartits estratègicament per la ciutat.