A Barcelona hi ha 13 dipòsits pluvials repartits per la ciutat i que tenen una capacitat de 500.000 metres cúbics. La seva funció és la de retenir l’aigua de la pluja amb un doble objectiu: evitar que hi hagi inundacions a la via pública i impedir que l’aigua bruta arribi als rius i al mar i els contamini.

Són especialment útils quan plou de forma torrencial, és a dir, molta quantitat d’aigua en molt poc temps. I això és, precisament, el que està provocant el canvi climàtic. De fet, Protecció Civil alerta que els episodis de pluges seran més freqüents, violents i impredictibles.

On ho han notat és a Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), que gestiona els dipòsits i el sistema de clavegueram. “Hi ha cada cop menys precipitació però quan venen pluges fortes es concentren en poc temps i el règim de pluges intenses i fortes està augmentant i és el que fa mal a les ciutats, provoquen inundacions i fan mal al medi perquè s’aboca molta aigua en poc temps”, explica al programa ‘Via 15’ el director d’operacions de l’entitat, Gustavo Ramón.

És precisament en aquestes situacions quan els dipòsits d’aigües pluvials tenen més sentit que mai. “Ajuden a retenir part d’aquesta aigua torrencial”, explica el director. Quan les pluges passen i la situació torna a ser estable, l’aigua retinguda es va alliberant de mica en mica i de forma controlada al circuit que les conduirà a les depuradores.

Circuit controlat per sensors

Els dipòsits es van començar a construir l’any 1999. Un equip del programa ‘Via 15’ ha pogut entrar al de Joan Miró, situat just a sota del Parc de Joan Miró. Es va construir l’any 2003 i té una capacitat mitjana d’uns 50.000 metres cúbics o, el que és el mateix, l’equivalent a 22 piscines olímpiques.

Com la resta del circuit, està gestionat des del Centre de Control de BCASA, situat a la Zona Franca, i està automatitzat. Tant les clavegueres com els dipòsits pluvials tenen sensors que controlen la quantitat de l’aigua que hi ha i avisen en cas d’incidència.

Sensor per al nivell de l’aigua situat al dipòsit pluvial de Joan Miró